top of page

የወርሀ መስከረም ስንክሳር

መስከረም ፩ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር

Saint John the Baptist EOTC Monastery
መስከረም ፩ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር
መስከረም ፩ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር
31:21
Play Video

መስከረም ፩ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር

መስከረም ፪ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር
10:00
Play Video

መስከረም ፪ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር

መስከረም ፫ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር
14:38
Play Video

መስከረም ፫ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር

መስከረም ፬ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር
07:02
Play Video

መስከረም ፬ የሚነበብ መጽሐፈ ስንክሳር

የወርሀ ጥቅምት ስንክሳር