የወርሀ መስከረም ስንክሳር

የወርሀ ጥቅምት ስንክሳር

የገዳሙ ምስረታ መርኃ ግብር

April 10 & 11, 2021